مراسم تحويل سال نو #نوروز 1395 در اقامتگاه #مريم_رجوي

مراسم تحويل سال نو 1395 در اقامتگاه مريم رجوي

مريم رجوي: از اينجا درود مي فرستيم و تبريك مي گوييم به مجاهدان آزادي خواهران و برادران عزيزم  در ليبرتي كه در سال گذشته مثل اين ساليان دشمن ضد بشري عزم جزم كرده بود كه آنها را نابود و  به قول خودش از صحنه روزگارحذف كند اما مثل هميشه بور و كور شد و امسال آنها سرفراز تر از هميشه و شكوفاتر و رويان تر از هميشه اين سال را جشن مي گيرند، درود بر همه شما و عيد شما مبارك.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s