رزمندگان #داريا: فردا باز ميگرديم و راه شهداء را ادامه ميدهيم

شهر داريا طي روزهاي شنبه ويكشنبه شاهد جابجايي 8700 ساكن باقيمانده از بيش از 250 هزار ساكن  شامل 700 رزمنده از شهر داريا به شمال سوريه بود

اين جابجايي اجباري كه در توافق با رژيم اسد انجام شد قبل از هرچيز بيانگر شكست جامعه

بين المللي در تحقق ساده ترين كمك هاي انساني به شهر داريا بود.

شهر داريا به مدت 4 سال نه تنها تحت محاصره مطلق بود بلكه زير وحشيانه ترين بمباران ها مقاومت و ايستادگي كرد ولي نهايتا بي عملي جامعه بين المللي ساكنان شهر را مجبور كرد كه شهر زادگاهشان كه اكنون به يك خرابه تبديل شده است را ترك كنند.

بشار اسد طي چهار سال 9175 بمب روي شهر داريا ريخت و گفته ميشود بدليل نزديكي داريا به شهر دمشق و جاده بين المللي بيروت – دمشق، اين شهر براي رژيم حاكم بر ايران داراي اهميت ويژه ايست، بخصوص كه اين منطقه جزو مناطقي است كه تاجران وزارت اطلاعات در حال خريداري زمين هاي آن هستند.

در آخرين روز قبل از ترك داريا ، ساكنان اين شهر از روز قبل از خروج از مزار شهيدان شهر داريا ديدار كردند و با آنها تجديد پيمان كردند. قبرستاني كه در ماه هاي اخير بدليل كثرت شهدا وبدليل اينكه ساكنان نمي خواستند كه از زمين هاي بسيار محدود كشاورزي براي دفن شهدايشان استفاده كنند، آنرا با امكانات بسيار محدود دو طبقه كردند.

ابراهيم ابوسعيد ضمن به اشتراك گذاشتن عكسهاي آخرين ديدار با شهداء قبل از خروجش از داريا گفت:

از داريا با سر بلند بعد از اينكه هرچه در توان داشتيم خارج شديم. دوباره به آن باز مي گرديم و مطمئن هستيم با ايمان مان در مبارزه و انقلابمان هرگز تا محقق شدن عدالت و شرافت تمامي مردم تحت سركوب سوريه متوقف نخواهيم شد.

لازم به ذكر است كه دو هفته پيش آخرين درمانگاه صحرايي شهر داريا  بصورت كامل منهدم شد و مجروحين اين شهر از ساده ترين امكان درماني نيز محروم شدند.

تمام ابو الخير از رزمندگان اين شهر در آخرين وداعش در داريا گفت

اگر خواستي از صبر بپرسي، از داريا بپرس.

اگر خواستي از استقامت بپرسي، از داريا بپرس،

اگر خواستي از داريا بپرسي، از شهداي آن بپرس. ..

ما از اينجا ميرويم ولي باز مي آييم، باز مي آييم اي وطن،…

باز مي گرديم. به تو . فردا باز ميگرديم و راه شهداء را ادامه ميدهيم.

وي در حساب تويتر خود قبل از خروج از داريا نوشت: اي بردارانمان در شمال وقتي رسيديم اولين كاري كه ميكنيد اين است كه فقط سنگرهايمان را به ما نشان بدهيد ونه هيچ كار ديگري.

آخرين وداع با شهر داريا

محمد فادي سخنگوي شوراي محلي داريا نوشت:  آخرين نمازمان در خاك پاك داريا، دعايمان اين بود كه پيروز بازگرديم، جبهه جديدي منتظر ماست، فأينما تُولوا فثم وجه الله

از آخرين روز در داريا

خانم نورا الامير عضو دفتر سياسي نيروهاي ائتلاف اپوزيسيون در مصاحبه با تلوزيون الجزيره گفت:

موضوع فقط داريا و حمص قديم و القصير در گذشته يا الوعر در آينده . نيست. موضوع تنها استراتژي رژيم ايران است. اين يك جنايت و جابجايي  اجباري و تغيير بافت اجتماعي كه در صحنه در سوريه در مناطقي كه رژيم ايران ميخواهد در آن خط جابجايي اسلحه بصورت استراژيك براي حزب الله را تأمين كند،   دارد اجراء ميشود. ميخواهد از ايران از طريق جنوب عراق بواسطه شبه نظاميانش از وسط سوريه، دمشق، حومه دمشق و حمص به جنوب لبنان برسد. اين اصل مطلب است…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s